Masz do dyspozycji sód,tlen,siarkę i wodę.Korzystając z podanych substancji jako substratów,podaj możliwie największą liczbę metod otrzymywania siarczanu(IV) sodu.Z podanych substancji możesz korzystać wielokrotnie.Napisz odpowiednie równania reakcjii.
Daje naj :-)

1

Odpowiedzi

2010-03-16T18:59:20+01:00
Te substancje potrzebujemy do otrzymywania siarczanu(IV) sodu
S + O2 --> SO2
SO2 + H2O --> H2SO3
4Na + O2 --> 2Na2O
Na2O + H2O --> 2NaOH

Sposoby otrzymywania siarczanu(IV) sodu

1.kwas + zasada --> sól + woda
H2SO3 + 2NaOH --> Na2SO3 + 2H2O

2.kwas + Tlenek metalu --> sól + woda
H2SO3 + Na2O --> Na2SO3 + H2O

3.tlenek niemetalu + zasada --> sól + woda
SO2 + 2NaOH --> Na2SO3 + H2O

4.tlenek niemetalu + tlenek metalu --> sól
SO2 + Na2O --> Na2SO3

5.metal(aktywniejszy od wodoru) + kwas --> sól + wodór
2Na + H2SO3 --> Na2SO3 + H2
10 5 10