Odpowiedzi

2010-03-16T18:56:04+01:00
1+sinx) ( 1/cosx - tgx) = cosx doprowadzamy lewa strone do prawej
1+sinx) (1-sinx/cosx)=1-sinx/cosx+sinx(1-sinx)/cosx=1-sinx+sinx-sin²x/cosx=cos²x/cosx=cosx

L=P
2010-03-16T19:00:29+01:00
(1+sinx)(1/cosx - tgx) = cosx
(1+sinx)(1/cosx - sinx/cosx) = cosx drugi nawias dodaje jak ułamki
(1+sinx){(1-sinx)/cosx} = cosx
dla (1+sinx)(1-sinx) stosuje wzór skruconego mnożenia (a-b)(a+b)=a²-b²
(1-sin²x)/cosx = cosx z wzoru 1-sin²x=cos²x wstawiam
cos²x/cosx = cosx po lewej skracam cosx
cosx = cosx
L=P