Proszę przetłumaczyć z angielskiego na polski. Wszystkie tłumaczenia z translatora będą zgłaszane jako błędne.

For hundreds of years, people have taken their rubbish to places and left in there. But leaving rubbish at landfill sites can be very bad for the environment.

The journey to the landfill site begins at home. Firstly, rubbish is put into bags or bins. Next the rubbish is collected by lorry and taken to a landfill site.

In most landfill sites the rubbish is just left outside. Then, over a long period of time, the rubbish stars to break down, and methane gas is produced. This gas escapes into the atmosphere and causes pollution. Many things that we throw away contain other dangerous chemicals. For example, batteries contain acid, and paint contains dangerous metals. When it rains these chemicals can get into the soil and the rivers near the landfill site.

In some modern landfill sites the situation is a lot better. To start with the rubbish is put into a special hole. After that, it is crushed by special machines. Later, dangerous chemicals and gases are taken out of the rubbish. A lot of the gas is used to make electricity. Finally the hole is covered with soil.

However even modern landfill sites are dangerous, noisy and smelly places and some gas still escapes into the air. If we really want to protect the environment the answer is simple: don't throw rubbish away - recycle it ! Recycling a much greener alternative.

3

Odpowiedzi

2009-10-26T16:05:37+01:00
Od kilkunastu set lat, ludzie wyrzucają śmieci w różne miejsca, a później te miejsca opuszczają. Ale wyrzucanie śmieci na wysypiskach może być bardzo niebezpieczne dla środowiska.

Podróż składowania odpadów zaczyna się w domu. Najpierw śmiecie znajdują się w workach lub pojemnikach. Następna śmieci są zbierane przez ciężarówkę i przewożone do składowiska odpadów.

W większości wysypiskach śmiecie są tylko zostawiane. Następnie przez długi okres czasu, śmiecie się rozkładają i produkują metan. Ten gaz uwalnia się do atmosfery i powoduje zanieczyszczenia. Dużo rzeczy, które wyrzucamy zawiera inne niebezpieczne chemikalia. Na przykład baterie, zawierają kwas i farby zawierają niebezpieczne metale. Kiedy pada deszcze te chemikalia mogą sie dostać do gleby i rzek, które są blisko wysypisk.

W niektórych nowoczesnych składowisk odpadów, sytuacja jest o wiele lepsza. Na początku śmieci znajdują się w specjalnym otworze. Po tym są stłumione przez specjalne maszyny. Potem niebezpieczne chemikalia i gazy wyrzucają śmieci. Mnóstwo gazów używane jest do produkcji elektrycznej. Wreszcie dziura jest pokryta glebą.

Jednak nawet nowoczesne składowiska odpadów są niebezpieczne, hałaśliwe i cuchnącymi miejscami i niektóre gazy nadal uciekają w powietrze. Jeżeli naprawdę chcemy chronić środowisko Odpowiedź jest prosta: nie wyrzucaj śmieci gdziekolwiek - przetwórz je! Recykling jest dużo bardziej przyjazny dla środowiska alternatywnego.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T16:08:06+01:00
Od tysięcy lat ludzie biorą swoje śmieci i zostawiają je w różnych miejscach. Lecz zostawianie śmieci na wysypiskach może być bardzo złe dla środowiska.
Podróż do wysypiska smieci zaczyna się w domu. Po pierwsze śmieci zostają włożone do toreb lub koszy. Następnie zostają zabrane przez śmieciarkę na wysypisko śmieci.
Na dużej ilości wysypisk śmieci, śmieci zostają zostawione na powierzchni. Ale po dużym okresie czasu śmieci zaczynają się rozkładać, produkując metan. Ten gaz ucieka do atmosfery i powoduje skażenie. Dużo rzeczy które wyrzucamy zawierają wiele niebezpiecznych substancji. Na przykład baterie zawierają kwas, farby zawierają niebezpieczne metale. Kiedy spadnie deszcz z tymi chemikaliami, te substancje wchłaniają sie do gleby i spadaja do rzek leżących blisko wysypisk śmieci.
W bardziej nowoczesnych wysypiskach śmieci sytuacja jest o wiele lepsza. Na początku śmieci zostają włożone do specjalnej dziury. Następnie śmici zostaja zgniecione w specjalnych maszynach. Następnie niebezpiczne substancje i gazy zostają oddzielone od śmieci. Większość z tych gazów jest wykorzystywana do robienia elektryczności. Na końcu dziura jest zakopywana ziemią.
Jednak pomimo to, nowoczesne wysypiska śmieci są niebezpiecznymi, głośnymi i śmierdzącymi miejscami i trochę gazu ciągle ucieka do atmosfery. Jeśli naprawdę chcemy dbać o środowisko odpowiedź jest prosta: Nie wyrzucaj śmieci-segreguj je! Segregowanie jest badziej zieloną alternatywą.

Myśle, że pomogłam :)
2 2 2
2009-10-29T19:28:36+01:00

Przez setki lat,Ludzie zabierali śmieci do różnych miejsc i pozostawiali je tam . Ale zostawianie śmieci na wysypiskach może być bardzo szkodliwe dla środowiska.

Podróż do składowisk odpadów zaczyna się już w domu. Pierwsze , śmieci wkładamy do worka lub kosza. Następnie śmieci są zabierane przez śmieciarkę i zabierana na skłądowisko odpadów.

Większość składowisk odpadów jest zaraz na zewnątrz. Następnie, po dużym okresie czasu, śmieci zaczynają się rozkładać, i powstaje metan. Ten gaz wydostaje się do atmosfery i powoduje skażenie jej. |Wiele rzeczy które wyrzucamy zawierają inne niebezpieczne substancje chemiczne. Na przykład , baterie zawierają kwas, farby zawierają niebezpieczne metale. Kiedy pada deszcz chemikalia te mogą przedostać się do gleby oraz rzek w pobliżu składowisk śmieci.

W niektórych skłaskowiskach odpadów sytuacja jest o wiele lepsza. Na początku odpady wkłada się do specjalnego dołu. Następnie , są niszczone przez specjale maszyny. Póżniej , niebezpieczne chemikalia i gazy zostają oddzielone od śmieci. Większość tych gazów zostaje użyta do produkcji elektryczności. Na samym końcu dziura zostaje przykryta warstwą gleby.


Jednak nawet nowoczesnych składowisk odpadów są niebezpiecznych a także w tych miejscach jest głośno i można wyczuć śmierdzący zapach no i oczywiście w pewnym stopniu gaz ciągle się wydostaje. Jeśli naprawde chcemy dbać o środowisko, odpowiedz jest prosta: nie wyrzucaj śmieci - segreguj je! Recykling jest bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą.
1 5 1