Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T01:04:48+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
MAl=27u
mH3PO4=98u
mAlPO4=122u
2Al + 2H3PO4---->2AlPO4 + 3H2
2*27g glinu--------2*98g kwasu
2,7g glinu----------xg kwasu
x=2,7*196/54
x=9,8g kwasu
W nadmiarze użyto glin

2*98g kwasu--------2*122g soli
4,9g kwasu-----------xg soli
x=6,1g soli

2*98g kwasu--------3*22,4dm3 wodoru
4,9g kwasu---------xdm3 wodoru
x=1,68dm3 wodoru
Otrzymano 6,1g soli oraz wydzieliło się 1,68dm3 wodoru