Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach
A)a=6cm b=3cm c=9cm
B)a=6dm b=60cm c 4,2cm
C)a=2 m b+0,4m c+2,8dm

2 Trzy litry soku rozlano do prostopadłościennych pojemników o wymiarach
5cm x 5cm x 10cm wypełniające je do 4/5 wysokości
a) jaka jest pojemność 1 pojemnika?
b) ile napoju nalano do każdego z tych pojemników?
c) ile było pojemników?

3

Odpowiedzi

2010-03-16T19:05:09+01:00
Pp=2ab+2ac+abc
18+30+24=72cm
objętość V=a razy b razy c
V=6 razy 3 razy 9=162
2010-03-16T19:05:28+01:00
A)
v=a*a*a
v=6cm*3cm*9cm=162cm2
b)600cm*60cm*4,2=151200cm2
c)

25cm*5cm*10cm=250cm3 - pojemność pojemnika
250cm3*4/5=200cm3=0,2dm2=0,2l- tyle nalano do każdego pojemnika
3l;0,2l=15 tyle było pojemników

2010-03-16T20:13:38+01:00
A) V=a*b*c
V=6cm *3cm* 9cm
V=18cm*9 cm
V=162cm³ a=6cm b=3cm c=9cm

pp=2*(a*b)+2*(a*c)+2*(b*c)
pp=36+108+54
pp=198cm²

b)V=a*b*c
V=60cm*60cm*4,2cm
V= 15120cm³

pp= 2*(a*b)+2*(a*c)+2*(b*c)
pp= 72+ 2,52+ 2,52
pp= 77,04dm²