Odpowiedzi

2010-03-16T18:41:05+01:00
Dlaczego doszło do wybuchu powstania listopadowego?
Car rosyjski sprawujący władzę w Królestwie Polskim (czas zaborów) systematycznie ograniczał prawa Królestwa. Policja stosowała represje w stosunku do patriotów tworzących tajne związki, myślących o odzyskaniu niepodległości. Rozwiały się też nadzieje na pokojowe przyłączenie do Królestwa Polskiego ziem zamieszkanych przez Polaków (Litwy, części Ukrainy). Z Francji i Belgii dochodziły wiadomości o ruchach rewolucyjnych. Liczono na poparcie Francji dla dążeń niepodległościowych w Królestwie Polskim.
Co wydarzyło się podczas nocy listopadowej?
29 listopada 1830 r. grupa podchorążych i studentów dowodzona przez porucznika Piotra Wysockiego zaatakowała Belweder, siedzibę księcia Konstantego (brata cara). Nie udało się go jednak ująć. Do spiskowców przyłączyli się żołnierze z garnizonu stolicy i lud Warszawy. Zdobyto m. in. Arsenał, gdzie znajdowała się duża ilość broni. Wojska rosyjskie musiały opuścić stolicę.
Jakie bitwy zadecydowały o wyniku wojny polsko-rosyjskiej?
Rosyjska ofensywa mająca stłumić powstanie została powstrzymana w bitwie pod Grochowem (25 lutego 1831 r.) na przedpolach Warszawy. Potem do natarcia przeszli Polacy, odnosząc szereg zwycięstw, m. in. w bitwach pod Dębem Wielkim i Iganiami. uderzenie na siły rosyjskie stacjonujące pod Ostrołęką zakończyło się jednak klęską. Teraz ponownie do ofensywy przeszła armia rosyjska dysponująca znaczną przewagą w ludziach i wyposażeniu. 8 września 1831 r. została zdobyta Warszawa pomimo bohaterskiego oporu stawianego przez jej obrońców (np. gen. Józefa Sowińskiego broniącego Woli).
Co stało się z Królestwem Polskim po upadku powstania listopadowego?
Rosjanie znieśli jego odrębność państwową w stosunku do Cesarstwa Rosyjskiego. Przestała istnieć polska armia. Prawie 10 tys. Polaków musiało opuścić kraj, bo groziły im represje ze strony władz rosyjskich. Osiedlili się oni głównie we Francji i Anglii. Była to tzw. Wielka Emigracja.
1 5 1