1)Różnica cyfr dziesiątek i cyfr jedności pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 4.Znajdz te liczby jeżeli wiesz że iloraz tej liczby przez liczbę wtworzoną przestawienia jej cyfr wynosi 7/4.
2)Cyfrą setek liczby trzycyfrowej jest 3, a cyfrą dziesiątek jest 4 razy mniejsza od cyfry jedności.Wyznacz te liczbę jeżeli wiadomo że 25% liczby równa się 82.

1

Odpowiedzi

2010-03-16T19:01:39+01:00
X-cyfra dziesiątek;x-4-cyfra jedności;dana jest więc liczba;10x+x-4; jeśli przestawimy cyfry otrzymamy liczbę10×(x-4)+x;Układam równanie;10x+x-4÷10(x-4)+x=7/4stąd;x=8;Pierwsza liczba to 8×10+8-4=84;druga liczba to;10×(8-4)+8=48