Co jest awangardowe (nietypowe ) w wierszu - M. Białoszewskiego ,, Ach , gdyby nawet piec zabrali ...'' ?


Mam piec
podobny do bramy tryumfalnej!

Zabierają mi piec
podobny do bramy tryumfalnej!

Oddajcie mi piec
podobny do bramy tryumfalnej!

Zabrali.

Została po nim tylko
szara
naga
jama
szara naga jama.

I to mi wystarczy:
szara naga jama
szara naga jama
sza-ra-na-ga-ja-ma
szaranagajama


proszę o pomoc ! !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:45:35+01:00
Zabiorą mi piec podobny do bramy tryumfalnej