Pierwotne uzwojenie transformatora zawiera 1000 zwojów, a wtórne 10000 zwojów. Do uzwojenia pierwotnego dołączono prąd o natężeniu 100 A. Jakie napięcie i natężenie prądu panuje w uzwojeniu wtórnym, jeżeli na końcach uzwojenia pierwotnego napięcie wynosi 5000V ?
Dam NAJLEPSZE

1

Odpowiedzi

2010-03-16T18:52:13+01:00
Dane:
z₁ = 1000
z₂ = 10000
I₁ = 100 A
U₁ = 5000 V
Rozw.:
U₁ / U₂ = z₁/ z₂
U₁ × z₂ = U₂ × z₁
U₂ = U₁ × z₂ / z₁ = 5000 V × 10000 / 1000 = 50 000 V
U₁ / U₂ = I₂/ I₁
U₁ × I₁ = U₂ × I₂
I₂ = U₁ × I₁ /U₂ = 5000 V × 100 A / 50 000 V = 10 A
1 5 1