Proszę o rozwiązanie :)
Pokój Sławka jest prostokątem o wymiarach 2,5m na 4 m. Sławek narysował plan swojego pokoju w skali 1:50. Jakie pole powierzchni ma pokój Sławka?? Jakie pole powierzchni ma prostokąt, który narysował Sławek???
Obliczenia :
Odpowiedz:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:56:33+01:00
P = a*b
P = 2,5 * 4
P = 10
pole powierzchni pokoju wynosi 10m²

2,5m = 250cm : 50 = 5cm
4m = 400cm : 50 = 8cm
5 * 8 = 40cm²

prostokąt, który narysował Sławek ma powierzchnię 40 cm ²