Odpowiedzi

2009-10-26T16:16:15+01:00
Wystarczy podstawić do podanego przez Ciebie wzoru:
a)
Ek = 120kg * (15m/s)² / 2
Ek = 120kg * 225m²/s² / 2
Ek = 13500J

b)
Ek = 150000kg * (10m/s)² / 2
Ek = 150000kg * 100m²s² / 2
Ek = 7500000J
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T00:48:03+01:00
Dane:
m1 = 120 kg
v1= 15m/s

m2 = 150T = 150 000 kg
v2 = 10m/s

Ek1 = ½ * 120 kg * 225m2/s2 = 13 500

Ek2 = ½ * 150 000 kg * 100m2/s2 = 7 500 000

Sprawdzamy jednostki:
J = N*m = kg *m/s2 * m = kg * m2/s2

Ek1 = 13 500 J
Ek2 = 7 500 000 J