Rozwiąż poniższy logogryf.
1.forma integracji gospodarczej pańsrw,może byc również lubelska(na 4 litery)
2.gremium powołane do opracowania projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,występuje również w polskim sejmie(na 7 liter)
3.powszechnie stosowana nazwa Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej(na 8 liter)
4.przyjęcie nowych członków do Unii Europejskiej(na 7 liter)
5.proces uzgadniania warunków przystąpienia do Unii Europejskiej.Również sposób rozwiązywania konfliktów(na 10 liter)
6.waluta obowiązująca w kilkunastu państwach Unii(na 4 litery)
7.znajdują się na fladze Unii Europejskiej(na 7 liter)
8.grozi za złamanie normy,nie tylko prawnej(na 7 liter)
9.organ wykonawczy Wspólnot Europejskich z siedzibą w Brukselii(na 7 liter)
10.miejscowość w Holandii-miejsce podpisania Traktatu ustanawiającego Unię Europejską(na 10 liter)

1

Odpowiedzi

  • ak69
  • Początkujący
2010-03-16T19:24:02+01:00
1 UNIA
2 KONWENT
3 EURATOM
4 AKCESJA
5 NEGOCJACJE
6EURO
7GWIAZDY
8SANKCJA
9KOMISJA
10MAASTRICHT
14 3 14