Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T10:09:37+01:00
Pc=Pp+Pb
Pp=a²
Pp=5²=25cm²

Pb=4*(a*h)/2
d=5√2

(2,5√2)²+2²=x²
12,5+4=x²
16,5=x²
x≈4

h²+2,5²=4²
h²+6,25=16
h²=9,75
h≈3

Pb=4*(5*3)/2=4*7,5=30cm²

Pc=25+30=55cm²

V=⅓Pp*H
V=8*2=16cm³