Pomozecie mi w kilku zadaniach z tematu pierwiastek z iloczynu, iloczyn pierwiastkow:
1 zadanie
oblicz:
a)
pierwiastek z 25*64
pierwiastek z 81* 16
pierwiastek z 9*100
pierwiastek sześcienny z 27* 64
pierwiastek szescienny z 8* 1000
pierwiastek szescienny z 125* (-64)
b)
pierwiastek z 121 * 0,04
pierwiastek z 169* 0,09
pierwiastek z 189*0,25
pierwiastek szescienny z 0,001 * 1000
pierwiastek szescienny z 0, 008 * (-8)

2 oblicz
a)
pierwiastek z 4 * pierwiastek z 25
pierwiastek z 2 * pierwiastek z 50
pierwiastek z 18 * pierwiastek z 2
pierwistek szescienny z 4 * pierwiastek szescienny z 54
pierwiastek sszescienny z 3 * pierwiastek szescienny z 9
pierwiastek szescienny z -2 * pierwiastek szescienny z 32
b)
pierwiastek z 27 * pierwiastek z 3
pierwiastek z 0,72 * pierwiastek z 2
pierwiastek sześcienny z 2 * ppierwiastek sześcienny z -4
pierwiastek szescienny z 24 * pierwiastek sześcienny z 9
pierwiastek szęcienny z -0,002 * pierwiastek szescienny z 1350
pomożecie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T09:33:27+01:00
√25*64=5*64=320
√81*16=9*16=144
√9*100=3*100=300
³√27*64=3*64=192
³√8*8*1000=2*1000=2000
³√125*(-64)=-5*-64=-320
√121*0,04=11*0,04=0,44
√169*0,09=13*0,09=1,17
√4*√25=2*5=10
√2*√50=√2*5√2=5*2=10
√18*√2=3√2*√2=3*2=6
√27*√3=3√3*√3=3*3=9
³√0,001*1000=0,001*1000=1
³√0,008*(-8)= 0.002*-8=-0.016
√2*√50=5√2*√2=5*2=10
√0,72*√2=0,6√2*√2=0,6*2=1,2
68 4 68