Dane są dwa czworokąty o współrzędnych :
1. ABCD o wierzchołkach A=(3,-4),B=(0,-2),C=(-3,-4_,D=(0,-6).
2. KLMN o wierzchołkach k\(1,-1),L=(1.5),M=-2,5),N=(-2,-1)
Który z czworokątów ma większe pole i o ile procent . Ma wyjść 50% ale jak xD ?

1

Odpowiedzi

2010-03-17T10:44:17+01:00
Dane są dwa czworokąty o współrzędnych :
1. ABCD o wierzchołkach A=(3,-4),B=(0,-2),C=(-3,-4_,D=(0,-6).
IABI=√[-2+4]²+[0-3]²=√4+9=√13
IBCI=√[-4+2]²+[-3-0]²=√4+9=√13
ICDI=√[-6+4]²+[0+3]²=√4+9=√13
IADI=√[-6+4]²+[0+3]²=√4+9=√13

Tym czworobokiemjest romb,pole=1/2e*f
gdzie e i f -to przekątne
obliczam przekątne:
IBDI=√[-6+2]²+[0-0]²=√4²=√16=4
IACI=√[-4+4]²+[-3-3]²=√-6²=√36=6

P=1/2ef
P=1/2*4*6
P=12
Pole rombu wynosi 12 cm²


2. KLMN o wierzchołkach k\(1,-1),L=(1.5),M=-2,5),N=(-2,-1)
IKLI=√[5+1]²+[1-1]²=√36=6
ILMI=√[5-5]²+[-2-1]²=√9=3
IMNI=√[-1-5]²+[-2+2]²=√36=6
IKNI=√[-1+1]²+[-2-1]²=√9=9

To jest prostokąt,pole=a*b
P=6*3
P=18
Pole prostokąta wynosi 18cm²


Który z czworokątów ma większe pole i o ile procent . Ma wyjść 50% ale jak xD ?

Pole prostokąta =18cm²,a rombu 12cm²
18/100:12/100=18/12
18/12=1i1/2,czyli 12+6

Prostokąt jest większy od rombu o połowę pola rombu,czyli 50%.
9 3 9