Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T15:55:54+01:00

Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to:

*wybuchy wulkanów,
*erozja wietrzna skał,
*pożary lasów i stepów,
*pył kosmiczny,
*niektóre procesy biologiczne.

Gówne Substancje zanieczyszczajace ;

- pyły (cząstki gleby)
- dymy
- różne lotne związki o przykrym zapachu, tzw. substancje odorowe
- gazy cieplarniane: metan, tlenki azotu, amoniak
- pestycydy