Zad. 10 Str. 199
b)x-5=1/3 (jedna trzecia)x+1
c)4/x(cztery ułamek x)-1/4(jedna czwarta)=2
e)5/6(x-1)=4
f)-1/2(-x-6)=-x
Zad.11 Str.199
a) (w ułamku) :
2x+3 2-x
----- = ----- - x
5 3
c) (w ułamku):
4x+7 5x-1
------ = ----- =x+5
2 6
d) (w ułamku):
x+5 2x+1 1
---- - ----- = -- (2-x)
4 8 2


Tam gdzie jest np. 2 6 , to tam ma być 2 pod jedna kreską ułamkową a 6 pod drugą.

Prosze o szybką odp. ; ))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T09:41:02+01:00
Zad. 10 Str. 199
b)x-5=1/3x+1/*3
3x-15=x+3/-x
2x-15=3/+15
2x=18/:2
x=9

c)4/x-1/4=2/*4
x-1=8/+1
x=9

e)5/6(x-1)=4
5/6x-5/6=4/*6
5x-5=24/+5
5x=29
x=29/5

f)-1/2(-x-6)=-x
1/2x+3=-x/*2
x+6=-2x/+2x
x+6=0/-6
x=-6

Zad.11 Str.199
a) (w ułamku) :
2x+3 2-x
----- = ----- - x
5 3 /*15

6x+9=10-5x-15x
6x+9=10-20x/+20x
26x+9=10/-9
26x=1/:26
x=1/26

c) (w ułamku):
4x+7 5x-1
------ = ----- =x+5
2 6 /*6
12x+21=5x-1(?)-6x+30
12x+21=-x+29/+x
13x+21=29
13x=8
x=8/13

d) (w ułamku):
x+5 2x+1 1
---- - ----- = -- (2-x)
4 8 2 /*8

2x+10-2x+1=4(2-x)
11=8-4x/-8
3=-4x/*(-1)
-3=4x/:4
-3/4=x
8 3 8