Zad.1 Oblicz skad procentowy (procent masowy) siarczku antymonu(III) Sb2(nadole małe)S3(też na dole to 3) używanego do produkcji zapałek.

zad.2 Oblicz, który związek chemiczny ma wikszą zawrtość procenową (procent masowy) wodoru: H2O CZY SIARKOWODÓR H2S.

zad.3 Który ze związków chemicznych: tlenek glinu AL2O3 CZY tlenek miedzi(I) Cu2O ma większą zawartość procentową metalu (procent masowy)? Wykonaj obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-16T19:38:18+01:00
Zadanie.1

Masa atomowa siarki to 32u, a antymonu 122u.

Masa(Sb2S3)=2*122u+3*32u=340u
Procent siarki: 96u/340u*100%=28,2%
Procent antymonu: 244u/340u*100%=71,8%

Zadanie.2

M H2O = 18 u
% H = 2u / 18u* 100% = ok 11%

M H2S = 2u + 32u = 34u
%H = 2u/34u*100% = ok 5,8%
Odp.Woda ma większą zawartość wodoru.

Zadanie.3

Al=27u O=16u O3=16*3=48u
48+27=65u
Proporcja: 65---------100% x=2700:65 x=ok.41,5%
27---------X

x=27*100%:65
x=ok.41,53%

Cu=63,5u Cu2=63,5*2=127u O=16u
127+16=143u

143-------100% X=127*100%:143
127-------X
X=12700:143
X=ok.88,8%
Odp: Większe stężenie metalu ma tlenek miedzi(I)

Pozdrawiam