2009-10-26T15:31:28+01:00
Autotrofizm (auto- + trophé ‘pokarm’) biol. zdolność do samodzielnego wytwarzania potrzebnych do życia i rozwoju organizmu substancji org. z substancji nieorg. (na drodze fotosyntezy lub chemosyntezy) wykazywana przez rośliny zielone i niektóre bakterie; samożywność

heterotrofizm, heterotrofia (gr. héteros-różny, trofe-pokarm) – sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych oraz roślin pasożytniczych. Cudzożywność polega na pobieraniu gotowych związków organicznych (w przeciwieństwie do samożywności).
5 5 5
2009-10-26T15:32:26+01:00
Autotrofizm - zdolność do samodzielnego wytwarzania substancji organicznych z substancji nieorganicznych

heterotrofizm - sposób odżywiania się organizmów, które pobierają gotową materię organiczną. Są niezdolne do przeprowadzania fotosyntezy i chemosyntezy.
8 3 8
2009-10-26T15:34:52+01:00
Autotrofizm-sposób odżywiania się charakterystyczny dla roślin, części bakterii i protistów, , polegający na syntezie związków organicznych z prostych związków mineralnych.
heterotrofizm-sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych oraz roślin pasożytniczych. Cudzożywność polega na pobieraniu gotowych związków organicznych (w przeciwieństwie do samożywności).
2 3 2
2009-10-26T15:51:10+01:00
Autotrofizm-samożywność,sposób odżywiania organizmów ,który polega na pobieraniu ze środowiska związków nieorganicznych i przekształcaniu ich w związki organiczne.
heterotrofizm-cudzożywność,sposób odżywiania się organizmów,które pobierają gotową materie organiczną.Są niezdolne do prowadzenia fotosyntezy i chemosyntezy .Organizmy cudzożywne to heterotrofy.
2009-10-26T15:59:36+01:00
Autotrofy to organizmy samożywne a heterotrofy to cudzożywne ; ]
1 1 1
2009-10-26T16:08:29+01:00
Autotrofy to organizmy które same sie odzywiają czyli wytwarzają pokarm w procesie fotosyntezy...........................
Heterotrofy to org. cudzożywne czyli żyją kosztem innych organizmów......
2 3 2
2009-10-26T16:09:35+01:00
Autotrofizm-sposób odżywiania się charakterystyczny dla roślin, części bakterii i protistów, polegający na syntezie związków organicznych z prostych związków mineralnych. Energia konieczna do tego procesu pochodzi z energii słonecznej (fotosynteza) lub z prostych związków organicznych, nieorganicznych lub pierwiastków np. z metanu, siarkowodoru, jonów żelaza (chemosynteza). W związku z tym wyróżnia się organizmy fotoautotroficzne i chemoautotroficzne.

heterotrofizm-sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych oraz roślin pasożytniczych. Cudzożywność polega na pobieraniu gotowych związków organicznych (w przeciwieństwie do samożywności).
2 3 2
2009-10-26T16:24:13+01:00
Autotrofizm-samożywne, heterotrofizm-cudzożywne
5 3 5
2009-10-26T16:31:28+01:00
Hetetrofizm - to jest to samo co cudzożywność czyli że organizm odżywia się substancją pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego


A autotrofizm to zdolnośc do wytwarzania substancji potrzebnych do funkcjonowania oraganizmu czy coś takiego
3 1 3