Przyporzadkuj wydarzenia (a) odpowiednie daty (b) oraz imiona wladców (c) moga one sie powtarzac.

a) zjazd w Gnieznie , chrzest polski , bitwa pod Grunwaldem,
zalozenie uniwersytetu w Krakowie , koronacja po okresie rozbicia dzielnicowego i zjednoczenie kraju, podzial polski na dzielnice, pierwsza w dziejach polski koronacja, unia Polsko-Litewska

b) 966,1000,1025,1138,1320,1364,1385,1410.


c) Boleslaw Chrobry , Jadwiga , Władyslaw Jagielo, Mieszko 1 Bolesław Krzywousty Kazimierz Wielki, Władysław Łokietek.Pomuzcie prosze :P

1

Odpowiedzi

2010-03-16T19:03:48+01:00
A) Zjazd w Gnieźnie - 1000r.,Bolesław Chrobry
Chrzest Polski - 966r., Mieszko I
Bitwa pod Grunwaldem - 1410r., Władysław Jagieło
Założenie uniwersytetu w Krakowie - 1364r., Kazimierz Wielki
Koronacja po okresie rozbicia dzielnicowego i rozbicie kraju - 1320r.,Władysław Łokietek
Podział Polski na dzielnice - 1138r., Bolesław Krzywousty
Pierwsza w polskich dziejach koronacja - 1025r.,Bolesław I Chrobry
Unia Polsko-Litewska - 1385r.,Jadwiga
30 4 30