Elektrownia węglowa posiada moc 4800 MW. Straty mocy w reaktorach, turbinach, generatorach i innych urządzeniach zasilanych przez elektrownię wynoszą 3200 MW.
a) oblicz moc wyjściową tej elektrowni.
b) zapisz wzór określający sprawność tej elektrowni.
c) oblicz w procentach sprawność tej elektrowni.

Proszę o jak najszybsze rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:53:03+01:00
Pc=4800MW
Ps=3200MW
Pw=?
η=?
-------------------------------------------------
Pw=Pc-Ps=4800MW-3200MW=1600MW moc wyjściowa (użyteczna)
η=Pw*100%/Pc
sprawność jest to stosunek mocy wyjściowej (użytecznej) do mocy całkowitej
η=1600MW*100%/4800MW=33,3%