Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:05:01+01:00
- metanolu
spalanie całkowite
2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2O
spalanie niecałkowite
2 CH3OH + O2 → 2 C + 4 H2O
pół spalanie
2 CH3OH + 2 O2 → 2 CO + 4 H2O
- etanolu
spalanie całkowite
C₂H₅OH + 3 0₂ → 2 CO₂ + 3 H₂0
spalanie niecałkowite
C₂H₅OH + O₂ ---> 2C + 3 H₂0
półspalanie
C₂H₅OH + 2O₂ --> 2CO + 3H₂O
2010-03-16T19:31:21+01:00
2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2O całkowite
2 CH3OH + 2 O2 → 2 CO + 4 H2O półspalanie
2 CH3OH + O2 → 2 C + 4 H2O niecałkowite

C2H5OH + 3O2 --> 2CO2 +3 H2O całkowite
C2H5OH + O2 ---> 2C + 3 H20 - NIECALKOWITE
C2H5OH + 2O2 --> 2CO + 3H2O półspalanie