1. Sprawdź, który układ równań spełnia para liczb (6,0)
a) {2x-y=-6
-x+y=2

b) {2x+y=1
x-y=5

c) {4x-y=5
10x-2y=11


d) {2x-3y=12
x+3y=6

2. Napisz dwa równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, z których każde spełnia para liczb:
a) x=5, y=10

b) x=-2, y=3

1

Odpowiedzi

2010-03-16T19:10:02+01:00
Zad.1
układ d spełnia para liczb (6,0)
bo:
załącznik:
18 3 18