1.Wykonaj działania , a następnie redukcję wyrazów podobnych:
a) 2(a-3b)+4b-3(3a-b)=...............................
b)a(x+5y)-7(3x-y)3y-x=......................
c)3a(2-5b)-4b(2-3b)+ab=.................
d)4x(y-7)-3y(-3-5x)+x(y-3)=...............

2.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a)45x²-18y=..................
b)32xy+16x=..........
c)3ab-6a+12=..................
d)-12x²y+6xy²-18xy=...........
e)25x³y+10xy-5y=............
f)144a²b²-72a²b+36ab²=.............
POMOCY.!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-16T19:08:44+01:00
1.
a) 2(a-3b)+4b-3(3a-b)=2a-6b+4b-9a+3b=-7a+b
b)a(x+5y)-7(3x-y)3y-x=ax+5ay-63yx+21y²-x
c)3a(2-5b)-4b(2-3b)+ab=6a-15ab-8b+12b²+ab=6a-14ab-8b+12b²
d)4x(y-7)-3y(-3-5x)+x(y-3)=4xy-28x+9y+15x+xy-3x=5xy-16x+9y

2.
a)45x²-18y=18(2,5x²-y)
b)32xy+16x=16x(2y+1)
c)3ab-6a+12=3(ab-2a+4)
d)-12x²y+6xy²-18xy=-6xy(2x-y+3)
e)25x³y+10xy-5y=5y(5x³+2x-1)
f)144a²b²-72a²b+36ab²=36ab(4ab-2a+b)
2 5 2