Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:08:40+01:00

#include <iostream>
using namespace std;

int a,b,c;

void main()
{
cout << "Wprowadz dlugosc pierwszego boku:";
cin >> a;

cout << "Wprowadz dlugosc drugiego boku:";
cin >> b;

cout << "Wprowadz dlugosc trzeciego boku:";
cin >> c;


if ((a+b>c) && (a+c>b) && (b+c>a) && (a>0) && (b> 0) && (c >0))
{
cout << "Z tych odcinkow mozna zbudowac trojkat.\n";
if ((a==b) && (b==c))
{
cout << ("Jest to trojkat rownoboczny.\n");
}
if ((a==b) || (a==c) || (b==c))
{
cout << ("Jest to trojkat rownoramienny.\n");
}
if ((a*a+b*b==c*c) || (a*a+c*c==b*b) || (c*c+b*b==a*a))
{
cout << ("Jest to trojkat prostokatny.\n");
}
if ((a*a+b*b>c*c) && (a*a+c*c>b*b) && (c*c+b*b>a*a))
{
cout << ("Jest to trojkat ostrokatny.\n");
}
if ((a*a+b*b<c*c) || (a*a+c*c<b*b) || (c*c+b*b<a*a))
{
cout << ("Jest to trojkat rozwartokatny.\n");
}
}
else {cout << "Z tych odcinkow nie mozna zbudowac trojkata.\n";}system("pause");


}
5 4 5