Odpowiedzi

2010-03-16T19:11:35+01:00
Wiara pogańska to przdewszsytkim wiara inna niż taka jaką wyznają chrześćijanie.

Przede wszystkim uważam, iż to, co niezbyt słusznie określa się mianem neopogaństwa, jest tendencją głęboką i nie ma charakteru chwilowej mody. Spróbuję zatem po pierwsze naszkicować korzenie całego zjawiska. Następnie będę się starał zrozumieć istotne cechy historycznej religii pogańskiej, szczególnie w konfrontacji z wiarą Chrystusa.