1. Co to jest równanie kierunkowe prostej?
2, Jak nazywają się współczynniki "a" oraz "b" w równaniu kierunkowym prostej?
3. Jaka jest interpretacja geometryczna współczynnika "a" w równaniu kierunkowym prostej?
4. Jaka jest interpretacja geometryczna współczynnika "b" w równaniu kierunkowym prostej?
5. Jakie proste mają, a jakie nie mają równania kierunkowego??
6. Co to jest równanie ogólnej prostej??

1

Odpowiedzi

2010-03-17T07:29:17+01:00
2, Jak nazywają się współczynniki "a" oraz "b" w równaniu kierunkowym prostej? odp: są to współczynniki liczbowe prostej
1. Co to jest równanie kierunkowe prostej?
Jeśli prosta nie jest równoległa do osi OY, to równanie prostej można zapisać w tak zwanej postaci kierunkowej y = mx + b, gdzie m i b to liczby rzeczywiste.
3) http://nakrecenieksperci.pl/matura/video/play,5389145007594861147,Zwiazek-miedzy-wspolczynnikami-kierunkowymi-prostych-rownoleglych-badanie-czy-proste-o-danych-rownaniach-sa-rownolegle.html
tu masz stronke ktora lepije ci to wytlumaczy:)
1 1 1