1. Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach:
a) a = 6 cm b = 3 cm c = 9 cm
b) a = 6 dm b = 60 cm c = 4,2 dm
c) a = 2 m b = 0,4 m c = 2,8 dm
2. Ile to litrów ?
a) 6 dm³ b) 301 dm³ c) 0,65 dm³ d) 3 m³ e) ¾ m³ f) 1250 cm³
3. Zbiornik w kształcie sześcianu ma krawędź długości 25 dm.
Ile litrów wody zmieści się w tym zbiorniku ?
4. Romek chce kupić akwarium, w którym powinno zmieścić się przynajmniej 70 litrów wody. W sklepie są do wyboru dwa akwaria w kształcie prostopadłościanu: jedno o wymiarach 50 cm, 40 cm i 30 cm oraz drugie o wymiarach 50 cm, 30cm i 60 cm. Które akwarium powinien wybrać Romek ?
5. Podstawą prostopadłościennego pudełka jest kwadrat o bok 8 cm. Jaką wysokość powinno mieć to pudełko, żeby jego pojemność była większa niż 1 litr?
Wynik podaj w pełnych centymetrach.
6. Graniastosłup ma wysokość 24 cm. Jakie powinno być pole jego podstawy, żeby jego objętość była:
a) mniejsza od 1 dm³ ?
b) większa od 5 dm³, ale mniejsza od 6 dm³ ?
7. Trzy litry soku rozlano do prostopadłościennych pojemników o wymiarach 5 cm x 5 cm x 10cm, wypełniające je do 4/5 wysokości.
a) Jaka jest pojemność jednego pojemnika ?
b) Ile napoju nalano do każdego z tych pojemników ?
c) Ile było pojemników ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:29:37+01:00
1.
a)
a=6cm
b=3cm
c=9cm
P=2*ab+2*ac+2*bc
P=36+108+54
P=198
V=a*b*c
V=6*3*9
V=162cm do sześcianu

b)a=6dm=60cm
b=60cm
c=4,2dm=42cm
P=2*ab+2*ac+2*bc
P=7200+5040+5040
P=17280cm do kwadratu
V=a*b*c
V=60*60*42
V=151200cm do sześcianu

c)a=2m
b=0,4m
c=2,8dm=0,28m chyba
P=2*ab+2*ac+2*bc
P=1,6+1,12+0,224
P=2,944

V=a*b*c
V=2*0,4*0,28
V=0,224m do sześcianu
nauczycielka mi powiedział że źle :(