Odpowiedzi

2009-10-26T18:03:29+01:00
Św. Paweł ( łacińska forma Paulus - mały), z rodu Beniamina, faryzeusz który studiował który studiował Prawo pod okiem Gamaliela ( Dz.21;39). Po przyjęciu wiary (Poprzez to jak objawił mu się Pan Jezus Chrystus - oślepnoł wtedy) został Apostołem pogan (Dz. 26; 12-20). Być może używał swojego imienia jako wyraz pokory. Dzieje Apostolskie opowiadają o jego podróżach misyjnych których było 3 oraz podróż do Rzymu. Napisał 13 listów, Do ; Rzymian, 2 do Koryntian, Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan, 2 do Tesaloniczan,2 do Tymoteusza, Tytusa, Filemona.

Św. Piotr (Piotr - kamień, skała), rybak powołany na apostoła Pana Jezusa Chrystusa, został przywódcą wczesnego kościoła (Mt. 4; 18-20; 16;15-19).Pan Jezus Chrystus zmienił jego imię na Szymona - Skałę. Jest autorem dwóch listów do skierowanych do Galacjan w których pokazuje wierzącym ogromne możliwości płynące z tego że związali się swoje życie z Panem Jezusem oraz ostrzega przed fałszywą nauką.
68 2 68