Dane są dwa czworokąty o współrzędnych :
1. ABCD o wierzchołkach A=(3,-4),B=(0,-2),C=(-3,-4_,D=(0,-6).
2. KLMN o wierzchołkach k\(1,-1),L=(1.5),M=-2,5),N=(-2,-1)
Który z czworokątów ma większe pole i o ile procent . Ma wyjść 50% ale jak xD ?

1

Odpowiedzi

2010-03-16T20:05:41+01:00
Obliczamy długośc odcinków
|AB|=pierwiastek z [(0-3)^2+(-2+4)^2]
|AB|=pierwiastek z [9+4]
|AB|=pierwiastek z 13

|BC|=pierwiastek z [(-3-0)^2+(-4+2)^2]
|BC|=pierwiastek z [9+4]
|BC|=pierwiastek z 13

|CD|= pierwiastek z [(0+3)^2+(-6+4)^2]
|CD|= pierwiastek z [9+4]
|CD|= pierwiastek z 13

|DA|=pierwiastek z [(3-0)^2+(-4+6)^2]
|DA|=pierwiastek z[9+4]
|DA|=pierwiastek z 13

pole kwadratu ABCD=a^2
pole kwadratu ABCD= pierwiastek z 13 ^2
pole kwadratu ABCD=13

|KL|=pieriwastek z [(1-1)^2+(5+1)^2]
|KL|=pieriwastek z 36
|KL|=6

|LM|=pieriwastek z[(-2-1)^2+(5-5)^2]
|LM|=pieriwastek z[9]
|LM|=3

|MN|=pieriwastek z[(-2+2)^2+(-1-5)^2]
|MN|=pieriwastek z[36]
|MN|=6

|NK|=pieriwastek z[(1+2)^2+(-1+1)^2]
|NK|=pieriwastek z[9]
|NK|=3

pole prostokąta KLMN=3*6
pole prostokąta KLMN=18


wieksze pole ma prostokąt KLMN

18=100%
13=x%

13*100%=18x
1300=18x/18

x=72,(2)%

100%-73%=28%

moze pomyliłaś liczby o wychodzi że jest wiekszy o 28%


2 2 2