Odpowiedzi

2010-03-16T19:15:05+01:00
X - kasety Moniki
y - kasety Agnieszki

x+y=36
x+0.1y = 0.9y => x= 0.8y

x+y=36
{
x = 0.8 y

0.8y+y=36
1.8y=36/ :1.8
y=20
36-20=16
x= 16

ODP: Monika ma 16, a Agnieszka 20
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:54:31+01:00
X-kasety Moniki
y-kasety Agnieszki

x+y=36
x+0,1y=0,9y

x+y=36
x=0,8y

0,8y+y=36
x=0,8y

1,8y=36
x=0,8y

y=20
x=0,8y=0,8×20=16

odp: Monika ma 16, a Agnieszka 20 kaset
3 5 3