1km = ........m=................dm=...........cm=.................mm
.............km=1m=............dm=...........cm=..............mm
...........km=.............m=1dm=..................cm=.............mm
................km=.........m=..........dm=1cm=...............mm0,7m=............cm
4,6km=..........m
4 i jedna druga dm=............mm
5kg=...dag
47,2dag=.......g
4 i jedna druga kg=........g
2 i jedna czwarta t=......kg
10 i jedna piąta dag=.............g
8,2 dag=...............kg


1t=...........kg=..........dag=.........g=.....................mg
...........t=1kg=...........dag=.................g=.................mg
................t=.........kg=1dag=..................g=................mg
..............t=.................kg=.................dag=1g=............mg


proszę o szybką pomoc

4

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T16:01:38+01:00
1 km = 1000m = 10000dm = 100000cm = 1000000mm
0,001km = 1m = 10dm = 100cm = 1000mm
0,00001km = 0,01m = 1dm = 10 cm = 100mm
0,000001km = 0,001m = 0,1 dm = 1 cm = 10 mm

0,7m = 70cm
4,6km = 4600m
4½ dm = 450 mm
5 kg = 500 dag
47,2 dag = 472g
4½kg = 4500 g
2¼t = 2250 kg
10⅕dag = 102 g
8,2 dag = 0,082 kg

1t = 1000kg = 100000dag = 1000000g = 100000000mg
0,001t = 1kg = 100dag = 1000g = 100000 mg
0,00001t = 0,01kg = 1 dag = 10 g = 100 mg
0,000001t = 0,001kg = 0,1dag = 1 g = 10mg
2009-10-27T11:56:41+01:00
1km=1000m=10 000dm=100 000cm=1000 000m
0,001km=1m=10dm=100cm=1000mm
0,0001km=0,1m=1dm=10cm=100mm
0 ,00001km=0 ,01m=0,1 dm=1cm=10mm

1t=1000kg=10 000dag=100 000g=1 000 000mg
0,001t=1kg=100dkg=1000g=10 000mg
0,0001t=0,01kg=1dkg=10g=100mg
0,000001t=0,001kg=0,1dkg=1g=10mg

0,7m=70cm
4,6 km=4600m
4½dm=4,5 dm=450mm
4kg=400dkg
47,2 dkg=472 g
4½kg=4,5kg=4500g
2t=2,25t=2250kg
10⅕=10,02dkg=1002g
8,2dkg=0 ,082kg
2010-02-03T22:41:00+01:00
1km=1000m=10000dm=100000cm=1000000mm
0,001km=1m=10dm=100cm=1000mm
0,0001km=0,1m=1dm=10cm=100mm
0,00001km=0,01m=0,1dm=1cm=10mm

0,7m=70cm
4,6km=4600m
4½dm=450mm
47,2dag=g
4 i jedna druga kg=4500g
2 i jedna czwarta t=2250000g
10 i jedna piąta dag=102g
8,2 dag=0,082kg

1t=1000kg=100000dag=1000000g=10000000mg
0,001t=1kg=100dag=1000g=10000mg
0,00001t=0,01kg=1dag=10g=100mg
0,000001t=0,001kg=0,1dag=1g=10mg

2010-03-26T13:25:41+01:00
1km = .1000.m=.100.dm=.10000.cm=.100000.mm
.0,001.km=1m=.10.dm=.100.cm=.1000.mm
0,00001.km=.0,1.m=1dm=.10..cm=.100.mm
0,000001.km=.0,01..m=.0,1.dm=1cm=.10.mm0,7m=...70.........cm
4,6km=..4600........m
4 i jedna druga dm=..450..........mm
5kg=.500..dag
47,2dag=..472.....g
4 i jedna druga kg=..4500......g
2 i jedna czwarta t=..2250....kg
10 i jedna piąta dag=.120............g
8,2 dag=...0,082............kg


1t=..1000.........kg=..100000........dag=.1000000........g=..10000000000...................mg
....0,001.......t=1kg=..100.........dag=...1000..............g=...1000000..............mg
......0,00001..........t=..0,01.......kg=1dag=....10..............g=......10000..........mg
..0,000001............t=.......0,001..........kg=......0,1...........dag=1g=....1000........mglol ale tego było