Odpowiedzi

2010-03-16T19:20:08+01:00
Zadanie 6 Oblicz miejsca zerowe funkcji: y = 2x2 – 14x + 20

Δ=196-4*2*20=196-160=36
√Δ=6

x₁=(14-6)/4=8/4=2
x₂=(14+6)/4=20/4=5