Odpowiedzi

2010-03-16T19:31:02+01:00
PRZYCZYNY
- rywalizacja pomiędzy Kościołem Bizantyjskim a Rzymskim o strefy wpływów w
Europie, szczególnie na Słowiańszczyźnie
- różnice religijne (kwestia używania przaśnego chleba w Eucharystii, celibatu
księży, postu w soboty, noszenia zarostu przez duchownych)
- Rzym od II poł. IX w. dążył do podporządkowania sobie Wschodu
- różnice organizacyjne
SKUTKI
- koniec jedności Kościoła, podział na katolicyzm i prawosławie
- pogłębienie różnic między Kościołem wschodnim i zachodnim
32 4 32