Referat. 10 soli.
Temat:Sole w życiu codziennym człowieka.
(to musi sie znalesc:>
1. Nazewnictwo <systematyczne i zwyczajowe>soli.
2.Wzory soli.
3.Zastosowanie i właściwości soli:
-przemysł, rolnictwo,
-lecznictwo, gospodarstwo domowe.


PILNE!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-16T20:27:57+01:00
Referat.

Sól to słowo, które bardzo często jest kojarzone z solą kuchenną wykorzystywaną w domu. Chemicznie nazywana jest chlorkiem sodu, a jej wzór to NaCl. Chcę zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż soli jest dużo, związki te łączą się w jedną ogromną grupę. Sole pochodzą od kwasów.
Sól kuchenna( domowa) ma szerokie zastosowanie w świecie. Używamy go jako dodatek do potraw i wyrobów żywnościowych. Sól ta ma właściwości chroniące żywność przed szybkim zepsuciem się.
Innymi związkami podobnymi do NaCl są:
NaHCO₃- Wodorowęglan sodu potocznie nazywany sodą oczyszczoną). Wykorzystywany jest jako składnik do produkcji napojów gazowanych, proszku do pieczenia, a także jest to środek zobojętniający nadmiar kwasów żołądkowych.
Azotan(V) potasu (KNO3)- służy i do wyrobu szkła, nawozów sztucznych i jest środkiem konserwującym dodawanym do produktów spożywczych.
KMnO₄ wykorzystuję się go jako środek odkażający, pomaga w wytwarzaniu mgły.
NaNo₃- azotan (V) sodu jest dodatkiem do wyrobów leków i farb. Na jego oparciu wytwarza się nawozy sztuczne.
AgNO₃- azotan (V) srebra jest stosowany w medycynie. Stosuje się go również, aby lustra dobrze "srebrzały".
Kolejną solą jest węglan wapnia CaCO₃ , który powszechnie używany jest " w szkole", tzn. jest on dodatkiem do produkowania kredy szkolnej.
Na₂CO₃ - węglan sodu - jest to odczynnik laboratoryjny. Produkuje się z niego m.in. szkło, mydło i proszki.Ma zastosowanie także w przemyśle przemyśle ceramicznym.

1.
nazwa chemiczna- nazwa zwyczajowa

Wodorowęglan sodu - soda oczyszczona
Manganian( VII) potasu- nadmanganian potasu
Azotan(V) potasu - saletra indyjska
Azotan (V) sodu- saletra chilijska
Azotan (V) srebra- lapis
Węglan wapnia - kalcyt
Węglan sodu - soda kalcynowana
Chlorek sodu - sól kuchenna

2. Wzory soli( kolejno z zadania 1)
NaHCO₃
KMnO₄
KNO₃
NaNO₃
AgNO₃
CaCO₃
Na₂CO₃
NaCl

3. Zastosowanie
Przemysł i rolnictwo: kreda szkolna, mydło, farby, napoje, szkło gazowane
Lecznictwo, gospodarstwo domowe: środki odkażające, leki, składniki proszku do pieczenia

Pozdrawiam :)

17 3 17