Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:35:50+01:00
A) cząsteczkowo:
2NaOH + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + 2H₂O
jonowo:
2Na⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ → 2Na⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
skrócony:
2OH⁻ + 2H⁺ → 2H₂O

b) cząsteczkowo:
2H₃PO₄ + 3Mg(OH)₂ → Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O
jonowo (reakcja strąceniowa - sól nie dysocjuje):
6H⁺ + 2PO₄³⁻ + 3Mg²⁺ + 6OH⁻ → Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O
skrócony (taki sam jak jonowy):
6H⁺ + 2PO₄³⁻ + 3Mg²⁺ + 6OH⁻ → Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O

c) cząsteczkowo:
2KOH + H₂SO₃ → K₂SO₃ + 2H₂O
jonowo:
2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₃²⁻ → 2K⁺ + SO₃²⁻ + 2H₂O
skrócony:
2OH⁻ + 2H⁺ → 2H₂O