Odpowiedzi

2010-03-17T19:19:59+01:00
Wg Św. Franciszka

Święty Franciszek był radosny z natury przede wszystkim z powodu po­zbawienia się własności, które czyniło go wolnym. Rozlewał wokół sie bie tę „zaraźliwą” radość, której sekret odkrył. Chciał, aby rycerze Pani Ubóstwa byli: ubodzy, pokorni, poddani wszystkim, ale wewnętrznie i zewnętrznie radośni, jako „kuglarze Boga” niosąc światu orędzie radości. Nie tolerował smutku u żadnego z nich, ponieważ za jedyną przyczynę smutku i przykro ści uznawał grzech.

Franciszek uczył, że prawdziwa radość, aby się ukazać, nie po trzebuje nieopanowanego śmiechu. Pochodzi z czystości serca i zdo bywa się ją przez pobożną modlitwę. Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie i gotowość duszy i ciała do pełnienia z rado snym duchem wszelkiego dobra.

Ta prawdziwa radość doprowadzona do doskonałości streszcza się w triumfie miłości i wierności Jezusowi Chrystusowi przez znoszenie cierpień z miłości do Niego. Kiedy Franciszek nazywa „duchową” tę radość, nie wyraża konwencjonalnego pojęcia ascetycznego. Jest ona „duchowa”, ponieważ radość jest jednym z owoców Ducha Świętego. Radość chrześcijańska nie tylko nie wyklucza cierpienia, ale często nim się karmi.