Znajdź liczę o 8% większą od 17

Znajdź liczbę o 20% mniejszą od 20

Proszę o dokładne obliczenia!

Jakim procentem liczby:
a) 20 jest liczba 25
b) 25 jest liczba 20
c) o ile procent 25 jest większe od 20
d) o ile procent 20 jest mniejsze niż 25

Bardzo proszę o dokładne obliczenia i opis jak to się oblicza!

I jeszcze jak obliczać 2,5% z 250 (jak przesuwać przecinek i w którą stronę i o ile)


34% z 20,4


Tu też proszę o dokładną instrukcję!

3

Odpowiedzi

2010-03-16T19:32:11+01:00
17 × 8% = 1,36
17 + 1,36 = 18,36

20 × 20% = 4
20 - 4 = 16

a) 20 × 25% = 5
20 + 5 = 25

O 25% większą.

b) 25 × 20% = 5
25 - 5 = 20

O 20% mniejszą.

c) 20 × 25% = 5
25 × 20% = 5

O 25%.

d) 25 × 20% = 5
20 × 25% = 5

Jest mniejsze o 20%
2010-03-16T19:33:19+01:00
Znajdź liczę o 8% większą od 17
8% z 17= 8razy 17 podzielic na sto= 1,36
17- 1,36= 15,64

Znajdź liczbę o 20% mniejszą od 20
20%z 20= 20razy20 podzielic na 100= 4
20-4= 16
Jakim procentem liczby:
a) 20 jest liczba 25
25%z 20= 25 razy 20 podzielic na sto= 5
b) 25 jest liczba 20
20% razy 25= 20 razy 25 podzielic na sto=5
c) o ile procent 25 jest większe od 20
100%= 25
x%=20
100 razy 20 podzielic na 25= 8%
d) o ile procent 20 jest mniejsze niż 25
jest mniejsze o 8%
2010-03-16T19:33:45+01:00
Znajdź liczę o 8% większą od 17

17 * 8% = 1,36
17+1,36 = 18,36

Znajdź liczbę o 20% mniejszą od 20

20*20% = 4
20-4 = 16

a) 20 × 25% = 5
20 + 5 = 25

O 25% większą.

b) 25 × 20% = 5
25 - 5 = 20
O 20% mniejszą.

c) 20 × 25% = 5
25 × 20% = 5
O 25%.

d) 25 × 20% = 5
20 × 25% = 5
Jest mniejsze o 20%