1. Dobierz współczynniki stechiometryczne (uzgodnij strony równania) następujących reakcji:

Ca + O2 ---> CaO
Al + O2 ---> Al2O3
P + O2 ---> P2O5
Si + N2 ---> Si3N4

2. Ułóż równania reakcji:

a) spalania wodoru w chlorze
b) łączenia fosforu z tlenem
c) rozkładu wody
d) tlenku potasu z wodą
e) rozkładu kwasu węglowego
f) cynku z kwasem siarkowym (VI)

1

Odpowiedzi

2010-03-16T19:33:54+01:00
1)

2Ca + O2 ---> 2CaO
4Al + 3O2 ---> 2Al2O3
4P + 5O2 ---> 2P2O5
3Si + 2N2 ---> Si3N4

2)

a) spalania wodoru w chlorze H2 + Cl2 -> 2HCl
b) łączenia fosforu z tlenem P4 + 5O2 ---> P4O10
c) rozkładu wody 2H2O ---> 2H2 + O2
d) tlenku potasu z wodą K2O + H2O ---> 2KOH
e) rozkładu kwasu węglowego H2CO3 ---> H2O + CO2
f) cynku z kwasem siarkowym (VI) Zn + H2SO4 --->ZnSO4 + H2
1 1 1