Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T00:33:37+01:00
Islam;Śmierć nie jest w islamie niczym negatywnym, złym. Podobnie jak życie, tak też i śmierć została, w opinii islamu, „stworzona" przez Boga dla „wypróbowania" ludzi.
Śmierć nie stanowi punktu końcowego, śmierć ujmuje się jako „przejście pod opiekę Boga", śmierć przerywa łączność między duchem a ciałem, ale ostatecznie jest przejściem z „domu przemijania" do „domu trwania". Sąd Ostateczny nastanie u kresu czasów nagle i będą towarzyszyły mu straszne kosmiczne katastrofy. Każdy człowiek stanie wtedy sam - bez zastępstwa - przed swym Stwórcą. Największym grzechem byłoby dla człowieka zwątpienie w miłosierdzie Boże.
Zmarłego należy pochować na prawym boku z twarzą zwróconą ku Mekce. Muzułmańskie groby mają prostą formę.

Judaizm;
Osoba na łożu śmierci powinna wyznać swoje grzechy. Dokuczanie takiej osobie, denerwowanie jej uważane jest za równe z morderstwem. Istnieje obowiązek czuwania przy konającym. Widząc oznaki śmierci obecni rozdzierają szaty i wołają: "Bądź błogosławiony Sędzio pełen prawdy". Po śmierci wodę w tym pokoju wylewa się jako skażoną przez anioła śmierci. Pogrzebem (tahara) zajmuje się bractwo zwane chewra kadisza. Zmarły powinien spocząć na cmentarzu żydowskim w jak najkrótszym czasie, a ekshumacja jest zabroniona. Krewni zmarłego mają obowiązek obchodzenia żałoby, stopniowo łagodzonej. Przez pierwsze 7 dni żałobnik nie może golić się, myć się, opuszczać domu, pracować, studiować Tory i słuchać muzyki; następnie przez pewien czas nie powinien jeść mięsa, pić wina ani zakładać nowej odzieży. Kaddisz jest modlitwą aramejską, która nie jest modlitwą za zmarłych, jak się błędnie sądzi, ale prośbą o pokój i dobre życie.

Chrześcijaństwo;
Na podstawie nauk i zmartwychwstania Chrystusa chrześcijanie wierzą, iż śmierć jest przejściem z doczesności do wieczności, a dusza człowieka zostaje zbawiona lub potępiona. Śmierć jest stanem nienaturalnym – stanem rozłączenia duszy i ciała.
Współcześnie w chrześcijaństwie podkreśla się prawo do godnej śmierci, dlatego też odmawia się jednostce prawa do decydowania o życiu innych, a także swoim. Chrześcijanie wierzą bowiem, iż życie daje Bóg i tylko Bóg ma prawo je odebrać. Dlatego, choć umieranie (agonia) człowieka jest dla jego rodziny i znajomych faktem bolesnym i trudnym do pogodzenia, zachowują oni wiarę w to, że śmierć ciała nie oznacza śmierci duszy i jest dopiero początkiem nowego, niebieskiego życia.
Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest obrzędem liturgicznym Kościoła.