Odpowiedzi

2016-10-27T13:06:03+02:00

Osiągnięcia polskiego oświecenia

- kultura: powstanie teatru publicznego w Warszawie, rozwój gatunku dramatycznego, rozwój literatury pięknej (Krasicki, Bohomolec, Karpiński)

- mecenat królewski (Stanisława Augusta Poniatowskiego): opieka nad artystami, literatami

- rozwój prasy i publicystyki: tygodnik „Monitor”, inspirowany brytyjskim „Spektatorem” był nośnikiem myśli współczesnych ludzi oświecenia z całej Europy,  publikowano w nim teksty filozoficzne, eseje, reportaże; ogólnie tygodnik miał wydźwięk umoralniający i krytykował polskie wady, stał się nieoficjalnym narzędziem prasowym stronnictwa królewskiego.

- powołanie KEN (Komisji Edukacji Narodowej) – reforma edukacji bardzo usprawniająca system szkolnictwa: zreformowano Akademię Krakowską i Wileńską (Konarski, Kołłątaj)

- powołanie do życia Szkoły Rycerskiej przez Poniatowskiego; była to elitarna szkoła wojskowa

- rozwój nauki: działalność matematyka Jana Śniadeckiego (upowszechnił polską terminologię matematyczną), chemika, lekarza i biologa Jędrzeja Śniadeckiego (pierwszy podręcznik do chemii, opisał metody leczenia krzywicy z wykorzystaniem witaminy D, obszernie opisał zjawisko przemiany materii u człowieka), odkrycia botaniczne i przyrodnicze Jana Krzysztofa Kluka.