Odpowiedzi

2010-03-16T19:39:04+01:00
Postaram się pomóc
azot
azot w atmosferze (78% zawar. pow.)
niektóre rośliny pobierają azot z powietrza dzięki symbiozie z bakteriami
bakterie żyjące w glebie azot przekształcają w amoniak
rośliny pobierają azot z gleby
nawozy sztuczne i naturalne uzupełniają zwiąski azotu w glebie
bakterie przekształcają nadmiar azotanów w gazowy azot
podczas wyładowań atmosferycznych powstają tlenki azotu

obieg tlenu i tlenku węgla w przyrodzie
oddychanie
rozkład (procesy fermentacji butwienia
tlenek węgla około 0,04 objętościowych w powietrzu
rośliny-fotosynteza


robione wg. lekcji chemi