BŁAGAM ! PILNE !
Przetłumacz na Niemiecki (daje najlepszą odpowiedź!)

Barbakan w Krakowie (zwany też potocznie Rondlem) – barbakan,
najbardziej wysunięta na północ część fortyfikacji miejskich w Krakowie.
Stanowi wycinek koła o średnicy wewnętrznej 24,40 m, a grubość murów sięga
powyżej 3 m. Jest to gotycka budowla z siedmioma wieżyczkami. Dawniej był
połączony z Bramą Floriańską długą szyją i jego głównym zadaniem była jej obrona.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:39:28+01:00
Barbican in Krakau (auch bekannt als pan) - Barbican, der nördlichste Teil der Stadtbefestigung in Krakau. Der Teil des inneren Kreises mit einem Durchmesser von 24,40 m und die Dicke der Wände aus mehr als 3 m. Es ist ein gotischer Bau mit sieben Türmen. Früher war es Florian's Gate verbunden mit einem langen Hals und ihre wichtigste Aufgabe war die Verteidigung.