Odpowiedzi

2010-03-16T19:35:56+01:00
1.Etos rycerski, jego pochodzenie i rodzaje:
-etos rycerza antycznego (Achilles i Hektor z Iliady);
-etos chrześc. (Roland z Pieśni o Rolandzie);
-cechy wspólne; nawiązanie: Przysięga Horacjuszów Davida.
2.“Stereotypy polskości”:
-rycerz kresowy (Wołodyjowski z Trylogii);
-rycerz-sarmata (Zagłoba).
II.Rozwinięcie
1.Wołodyjowski jako ucieleśnienie idealnego rycerza:
-droga do świętości (Roland);
-heroizacja na wzór poematów greckich.
2.Kmicic – niedoskonały defensor patriae:
-obrona twierdzy jasnogórskiej jako odniesienie do Iliady (Hektor);
-ekspiacyjne dążenie do odkupienia grzechów przeciw ojczyźnie (związek z hiszpańską Pieśnią o Cydzie).
3.Zagłoba – żołnierz-samochwała (Miles gloriosus) Plauta.
4.Ksiądz Kordecki:
-rycerz w służbie Boga;
-malarskie nawiązanie – Św. Jerzy zabijający smoka Carpaccia.
III.Wnioski
1.Potop jako przekrój przez wszystkie wzorce etyki rycerskiej.
2.Wzór osobowy realizowany w powieści – polski mit narodowy.
1 5 1