Odpowiedzi

2009-10-26T16:06:19+01:00
Rolnictwo ekscesywne rożni się od intensywnego tym, że występuje na obszarach o małej gęstości zaludnienia, w karjach słabo rozwiniętych gospodarczo. Różnica jest również fakt, zę rolnictwo ekstensywne charakteryzuje się niewielkimi nakładami pracy i niskimi plonami. W Stanach Zjednoczonych przeważa rolnictwo intensywne, pn. jest tam duże pogłowie bydła i trzody chlewnej a produkt krajowy brutto stanowi ponad 30% produktu światowego brutto.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T16:08:27+01:00
W USA mówimy o strefowości upraw, gdyż kraj ten leży na ogromnym obszarze i jest on zróżnicowany klimatycznie.

Rolnictwo intensywne stosuje się w krajach wysoko rozwiniętych (m.in USA), charakteryzuje się ono dużym nakładem pracy oraz środków, nastawione jest na duże plony. Używa się nowoczesnych maszyn, stosuje się nawozy, pestycydy.Polega na zmniejszeniu zatrudnienia ludzi w rolnictwie i hodowli.

Rolnictwo ekstensywne stosowane w krajach słabo rozwiniętych, charakteryzuje się dużym nakładem pracy, ale najniższymi kosztami (tu różnica). Stosuje się na ogromnych obszarach, przez co osiąga się duże plony i w związku z tym nie ma potrzeby intensyfikacji.