Odpowiedzi

2009-10-26T16:04:04+01:00
W czasie Past Simple relacjonujemy:
Czynności, które miały miejsce i zostały zakończone w określonym czasie w przeszłości.
I saw her yesterday. - Widziałem ją wczoraj.
I didn't see her yesterday. - Nie widziałem jej wczoraj.
Last year, I traveled to Taiwan. - W zeszłym roku byłem na Tajwanie.
She did wash her car a day before yesterday. - Ona umyła samochód przedwczoraj.


Czasu Past Continuous, używamy aby określić:

Akcję, która trwała w przeszłości i została przerwana.
While she was reading, he called. - Podczas gdy ona czytała, on zadzwonił.
While they were having a garden party, it started to rain. - W czasie ich ogrodowego przyjęcia, zaczął padać deszcz.
While Bob was working in the garage, someone stole his car. - Kiedy Bob pracował w garażu, ktoś ukradł jego samochód.

UWAGA:Zdania w czasie Past Contiuous zwykle rozpoczynają się słówkiem while, które w tym przypadku, oznacza "podczas gdy", "w czasie", "kiedy".
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T16:16:13+01:00
Past simple jesli widzisz takie słowa jak :

yesterday , ... itd co było kiedys
dodaje sie : ED " lub druga forme np . write-wrote . a w pytaniach ; did ;past continous jesli jest forma jest dłusza np

dzieci bałagnili gdy pani weszła do klasy

bałaganili to dłuzsza forma


dodaje sie was lub were [ zalezy dla jakiej sooby ] + ing czy w pytaniach czy w przeczeniach !


2009-10-26T17:10:49+01:00
Past Simple:
Używamy w czasie przeszłym. W pytaniach używamy operatora did. w zdaniach twierdzących do czasowników dodajemy końcówkę ed.Czas past simple mozna rozpoznać po wyrazeniach takich jak: two days ago, last week,last year, yesterady
2009-10-27T07:59:14+01:00
Past Simple -w 3 odobie liczby pojedynczej dodajemy "s"
Czynności dokonanej, zakończonej w czasie przeszłym określonym przez wyrażenie czasowe np:

I went there two days ago

Czynności wykonywanej regularnie lub przez pewien okres czasu w przeszłości np:

We always went sailing on Sundays.

W narracjach dotyczących wydarzeń z przeszłości

Past Continuous- dodajemy do czasowników "Ing"(na końcu)
Czynności trwającej w ściśle określonym momencie w przeszłości np:

We were watching a movie yesterday at 7.

Czynności wykonywanej przez dłuższy określony okres czasu np:

She was talking all day yesterday

Dwóch lub więcej czynności, które trwały jednocześnie w danym momencie lub czasie w przeszłości np:

While she was cleaning the house, he was having a drink.

Zmiany zachodzące w czasie przeszłym np.

It was getting darker and darker

Irytacje np:

She was always talking about herself
Opisywanie konkretnego momentu w przeszłości (tło do jakiegoś innego wydarzenia) np:

I was sitting on the sofa when she opened the door and got in.