Definicje proszę żebyście mi napisali krótko co one oznaczają:
cząsteczka, cząsteczka pierwiastka chemicznego, cząsteczka związku chemicznego, wzór sumaryczny i strukturalny, wartościowości, współczynnik stechiometryczny i indeks stechiometryczny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:42:22+01:00
Cząsteczka - obojętne elektrycznie indywiduum chemiczne, złożone z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale połączone wiązaniami chemicznymi.
cząsteczka związku chemicznego, - podstawowa jednostka zwiazku chemicznego

Wzór sumaryczny - są zapisem w ustalonej kolejności symboli pierwiastkópw tworzących
cząsteczke, z podaniem liczby atomów każdego z pierwiastków

Wzór strukturalny - przedstawiaja sposób wzajemnego powiązania atomów w cząsteczce.

Wartościowość to cecha pierwiastków chemicznych i grup funkcyjnych w chemii określająca iloma wiązaniami chemicznymi może się dany pierwiastek łączyć z innymi.

Współczynnik stechiometryczny - w reakcjach chemicznych to w uproszczeniu liczba przypisana do określonego reagenta określająca proporcję w jakiej uczestniczy on w reakcji w stosunku do innych reagentów.

Indeks stechiometryczny – liczba atomów danego pierwiastka w jednej cząsteczce substancji chemicznej
1 5 1