Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:40:17+01:00
1.Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej – zbiór dokumentów, oprac. T. Bernstein, A. Eisenach, A. Rutkowski, Warszawa 1957.
2.Czarny rok... Czarne lata..., oprac. W. Śliwowska, Warszawa 1996.
3.Godni synowie naszej Ojczyzny: świadectwa nadesłane na apel Radia Maryja, t. 1-2, red. J. Chodorska, Warszawa 2002.
4.Listy o Zagładzie, oprac. Ruta Sakowska, Warszawa 1997.
5.Losy żydowskie, świadectwo żywych, t. 1-2, red. M. Turski, Warszawa 1996.
6.Polacy - Żydzi 1939-1945. Wybór źródeł, oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2006.
7.Polacy Żydzi 1939-1945, oprac. S. Wroński, M. Zwolakowa, Warszawa 1971.
8.Pomoc Żydom w Polsce 1939-1945, oprac. T. Berenstein, A. Rutkowski, Warszawa 1963.
9.Relacje z czasów Zagłady. Inwentarz. Archiwum ŻIH_INB, zespół 301, t. 1-4, oprac. M. Jóźwiak, T. Mahorowska, A. Umińska, Warszawa 1998 – 2002.
10.Skotnicki A., Oskar Schindler: w oczach uratowanych przez siebie krakowskich Żydów, Kraków 2007.
11.Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939 – 1945, oprac. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Warszawa 2007.
12.„Żegota”: Rada Pomocy Żydom 1942-1945 : wybór dokumentów, oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2002.
1 2 1