Odpowiedzi

2010-03-16T19:45:39+01:00
Najpierw otrzymujemy tlenek siarki (IV):
S + O₂ -> SO₂

Teraz otrzymujemy wodorotlenek sodu:
2Na + 2H₂O -> 2NaOH + H₂

Teraz łączymy obie otrzymane substancje:
SO₂ + 2NaOH -> Na₂SO₃ + H₂O