Odpowiedzi

2010-03-16T20:02:47+01:00
DANE:
• Imię: Henryk
• Nazwisko: Skawiński
• Data ur.: 28.04.1812r.
• Wiek: 70 lat


WYKSZTAŁCENIE:
• 1819- 1829- Szkoła Podstawowa nr.1 im. Bolesława Chrobrego w Warszawie,
• 1830- rozpocząłem studia, lecz w wyniku zamieszek w naszym kraju musiałem zrezygnować
z dalszej edukacji.


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
• 1832- 1833- poszukiwacz złota,
• 1838- 1847- poszukiwacz diamentów,
• 1850- 1857- strzelec rządowy w Indiach Wschodnich,
• 1858- 1861- gospodarstwo rolne,
• 1866- 1870- handlarz żywnością,
• 1870- 1873- kowal,
• 1873- 1875- marynarz,
• 1875- 1879- harpunnik na statku wielorybniczym,
• 1879- 1882- producent cygar,


ODZNACZENIA I TYTUŁY:
• 1833- 1837- udział w hiszpańskiej wojnie domowej, otrzymanie krzyża odwagi
• 1838- otrzymanie orderu Francuskiej Legii Honorowej,
• 1848- 1849- udział w kampanii narodowowyzwoleńczej na Węgrzech przeciw Austrii,
otrzymanie krzyża odwagi,
• 1861- 1865- udział w wojnie pomiędzy Ameryką Północną a Południową,

MOCNE STRONY:
- umiejętność przystosowania się do trudnych warunków
- cierpliwość
- rzetelność w wykonywaniu zadań
- odwaga
- sumienność
- punktualność
- dusza samotnika, co jest przydatne w zawodzie latarnika